Biblická hodina

09.01.2013 18:15

V MĚSÍCI LEDNU SE PRAVIDELNÉ BIBLICKÉ HODINY NEKONAJÍ Z DŮVODU SPOLEČNÝCH EKUMENICKÝCH SETKÁNÍ KAŽDOU STŘEDU OD 18:00!

OD 6.2.2013 !! OPĚT

Biblická "dvouhodina"

Po měsíci modlitbe za jednotu křesťanů budeme v Semonicích na faře pokračovat (vždy ve středu v sudém týdnu ) výkladem a sdílením se nad 4. kapitolou Jakubovy epištoly.

Konec 19:45