Výroční sborové shromáždění

05.03.2017 09:00

Všechny členy s hlasovacím právem i bez něj zveme srdečně na Výroční sborové shromáždění, které se bude konat po bohoslužbách na faře v Semonicích od 9:00.