Zpráva o hospodaření za rok 2015

25.01.2017 12:31

Děkujeme všem dárcům a pravidelným plátcům saláru.

V souvislosti s přechodem na samofinancování musíme otevřeně hovořit o nutnosti obětavosti a zároveň objektivně informovat o tom, jaké jsou náklady na provoz našeho sboru.

Proto je zde ke stažení hospodářská uzávěrka za rok 2015:

Účetnictví pilně a podvojně zpracovává hospodář bratr Václav Andrejs.
Sborové účetnictví pravidelně kontrolují revizoři účtů zvolení na výročním sborovém shromáždění sestra Dita Staníčková a bratr Lukáš Radoň.