15.12.2013 III. neděle adventní

Bohoslužby v Semonicích od 9:00

po bohoslužbách pravidelná schůze staršovstva