17.02.2013 9:00

1. neděle postní s Večeří Páně

Od 9:00 bohoslužby v Semonicích

následuje pravidelná schůze staršovstva