17.3. 5. neděle postní

9:00 v Semonicích

po bohoslužbách pravidelná schůze staršovstva