24.5.2015 Svatodušní v Semonicích a Jaroměři

9:00 v Semonicích

11:00 v Jaroměři

Neděle svatodušní s vysluho vání sv. Večeře Páně.

Vedení: R. Žárský