3.3. v Semonicích

Výroční sborové shromáždění od 9:00 v Semonicích.

Bohoslužbu s kázání vede: Radim Žárský.

Výroční sborové schůzi předsedá Jaroslav Andrejs.