Biblická hodina

06.03.2013 18:15

budeme probírat 5. kapitolu Jakubovu epištoly