Náš tým

Žárský Radim

Farář - kazatel sboru:

Telefon: +420 604 149  841

E-mail: radim.zarsky@evangnet.cz

Úřední dny: úterý - pátek dopolende či odpoledne. Nejlépe se domluvit předem telefonicky.

V urgentních případech kdykoli!

Polední pauza obvykle 11:30 - 12:30.

 

Andrejs Jaroslav

KURÁTOR farního sboru:

Telefon: +420 606 662 067

E-mail: andrejsj@seznam.cz

 

 

Staršovstvo sboru

Nejvyšším výkonným orgánem farního sboru je staršovstvo volené na období 6 let.
V našem sboru je to tým 7 řádných členů a 2 náhradníky.

Nejvyšším "směrodatným" orgánem farního sboru je ovšem Sborové shromáždění, které je tvořeno členy sboru s právem volebním.

Sborové shromáždění bývá svoláváno pravidelně jednou za rok (v březnu) či mimořádně např. v případě volby faráře.

 

Členové staršovstva: Jaroslav Andrejs - kurátor, Radim Žárský - kazatel, Václav Andrejs - hospodář, Jarmila Borecká, Jarmila Ziková, Jarmila Viková, Václav Bartoš

Náhradníci staršovstva: Dita Staníčková, Petr Hrudka