Českobratrská CÍRKEV EVANGELICKÁ               www.e-cirkev.cz
Římskokatolická církev                                      www.farnostjosefov.cz
Církev bratrská                                                    www.cb.cz/ceska.skalice
Církev adventistů sedmého dne                         www2.casd.cz/jaromer
 
Město Jaroměř                                                   www.jaromer-josefov.cz
Diakonie ČCE středisko Milíčův dům                  www.milicak.cz

 

Digitalizované pověsti Jiřího Matějky z okolí:    www.smirice.eu/historie/povesti_z_okoli.htm

 

Skautské středisko Jaroměř                                                    jaroskauti.org/new/