Kdo je zván ?

naše společenství je otevřeno všem, kdo mají zájem o sdílení víry - totiž důvěry v Boha Otce - tvůrce veškrenstva.
Nejsme spolkem dogmatiků, kteří se soustřeďují toliko na pěstění dobrých mravů, avšak při společné pouti životem hledáme a nacházíme v lásce cesty blízkosti Bohu a bližním.

FARNÍ SBOR

je společenstvím následovníků a učedníků Ježíše Krista, kteří při svém "člověčenství" usilují o živý ŽIVOT VÍRY s inspirací v PÍSMU svatém, MODLITBÁCH a SETKÁNÍ S BLIŽNÍMI u SVÁTOSTÍ, které nabízí sám Kristus.