Biblická hodina

11.12.2013 18:15
Pravidelná biblická "dvouhodina" na faře od 18:15.
4. a 5. kapitola epištoly Efezským