Biblická hodina

02.04.2014 18:15

Opět se sejdeme k biblické hodině na faře. Budeme pokračovat ve výkladu epištoly Efezským, který tímto dokončíme.