Bohoslužby v LDN v Jaroměři

14.10.2014 09:47

Od října 2014 se konají pravidelně

Bohoslužby na LDN Jaroměř

pravidelně vždy ve čtvrtek
9.30hod. v budově "
A" a 10.30hod. v budově "B"

 

16.10. Církev adventistů sedmého dne

23.10. Římskokatolická církev

30.10. Církev bratrská

6. 11. Církev československá husitská

13.11. Českobratrská církev evangelická

20.11. Církev adventistů sedmého dne

27.11. Římskokatolická církev

4.12. Církev bratrská

11. 12. Církev československá husitská

18.12. Českobratská církev evangelická

22.12. vánoční ekumenické bohoslužby ??