Foto ze slavnostní neděle předání Medaile vděčnosti br. Jaroslavu Andrejsovi

12.05.2014 09:51
 Bratr kurátor Jaroslav Andrejs dostal od Synodní rady jako výraz vděčnosti za jeho dostavadní práci na vinici Páně, MEDAILi VDĚČNOSTI. Medaili předala sestra synodní kurátorka Lia Valková během slavnostních bohoslužeb s Večeří Páně a bratr synodní senior Joel Ruml posloužil kázáním na oddíl z proroka Izajáše vyjadřující "předsvatodušní" zaslíbení o vylití Ducha (Iz 32,17-19)

Další foto zde:

https://semonice.rajce.idnes.cz/Narozeniny_Jary_Andrejse