Konvent v Semonicích

08.11.2014 09:00

8. listopadu od 9:00 se uskutečnilo 4. zasedání 47. konventu královéhradeckého seniorátu

 
 
Konvent = seniorátní shromáždění, volené na 4 roky, které rozhoduje o věcech seniorátu. Jedná o životě a práci seniorátu. Jeho členy jsou poslanci šestnácti sborů, kazatelé a kazatelky v činné službě a členové seniorátního výboru. Konvent volí všechny funkcionáře seniorátu, schvaluje rozpočet a hospodaření, předkládá synodu návrhy pro správu celé Českobratrské církve evangelické.