Podpora sboru - salár

31.12.2013 21:53

Období konce roku je obdobím, kdy se obvykle vybírá SALÁR (prostředky sloužící na financování provozu našeho farního sboru).

Jedna z tradičních forem příspěvku je jednorázové poskytnutí saláru formou daru zaznamenaného na tzv. SALÁRNÍ LISTINĚ.  Protože technické prostředky 21. století ovšem nabízejí i jiné formy poukazování saláru, vítáme ty členy sboru, kteří jsou ochotni sbor podporovat např. pravidelnými měsíčními příspěvky formou trvalého bankovního příkazu.
Na všechny dary nad 1000,- Kč jsme dárcům ochotni vystavit potvrzení, které je poté možno užít v daňovém přiznání ke snížení základu pro výpočet daně.
Účetnictví sboru je vedeno řádně! Na pravidelných výročních sborových shromážděních konaných obvykle v únoru podává ke schválení pravidelně hospodář sboru "výsledovku" a "rozvahu" na další rok. Peníze jsou užívány řádně pro celoroční provoz sboru.

 

Všem ochotným dárcům děkujeme!