Pokračování diskuse o budoucnosti sboru (církve)

03.01.2014 18:00
Budeme pokračovat v diskusi nad otázkami, které nám klade Synodní rada.
Diskuse je otevřená určená všem, kdo mají zájem o budoucnost samofinancování naší církve s čímž jiste souvisí budoucí podoba fungování našeho společenství.