Pouť do Taizé

15.08.2012 11:00

Tři mládežníci sboru spolu s farářem se od 15. do 26.8. zúčastní společné akce s evagnelickou mládeží z Durynska.

Akce se skládá z přípravného třídenního setkání v církevním okrsku Henneberg v Durynsku (ve městech Suhl a Schleussingen), dále dvoudenní návštěvy Paříže a nakonec účasti na mezinárodním setkání mládeže v komunitě v Taizé. Děje se tak díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a zemské církve v Durynsku.

Hodně toho najezdíme a zažijeme. Provázejte nás proto prosíme svými modlitbami!