Rodinné bohoslužby a fotky z Taizé

02.09.2012 09:00

    V neděli 2. 9. se budou konat rodinné (dětské) bohoslužby s vysláním do nového školního roku.

Po bohoslužbách proběhne s malém sále na faře posezení při kávě a čaji s promítáním fotek z pobytu mládeže v Durynsku, Paříži a Taizé.