Setkání zástupců jaroměřských církvi se starostou Jiřím Klepsou

22.04.2015 13:09

Dnes proběhlo velice hezké nicméně také pracovní a informativní setkání zástupců křesťanských církví působících v Jaroměři-Josefově s panem starostou Ing. Jiřím Klepsou a vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy paní Ing. Bohumilou Steklou. Zástupci církví se představili a informovali o svých vlastních společenstvích, jejich konkrétních aktivitách, a oblastech působení v rámci našeho města. Společně jsme promýšleli další oblasti úkolů pro církve působí v naše městě. Vznikla spousta nápadů a věcných připomínek, což bude předmětem dalších pravidelných porad či méně formálních setkání. 
Jaroměřské církve zvou srdečně na akci Noc kostelů 29.5.2015 a Oslavy 600. výročí mučednické smrti M. Jana Husa, které se uskuteční 28.6. od 19:00 v Městském muzeu v Jaroměři. 
Obě akce se konají pod záštitou starosty města!