Slib nově zvoleného staršovstva

06.12.2015 09:00

Dne 6.12. od 9:00 proběhnou pravidelné bohoslužby v našem sboru pod vedením konseniora Tomáš Molnára (faráře v Trutnově), který rovněž povede slib nově zvoleného staršovstva a náhradníků.