v prvním týdnu školního roku ještě žádná katecheze neprobíhá!

01.09.2014 10:57
Katecheze dospělých: biblické hodiny budou probíhat vždy ve středu sudém týdnu od 18:15 v Semonicích na faře. První bude 17.9. 2014!
Děti tentokrát rozdělíme do dvou věkových kategorií na menší a větší. Časy setkání se teprve domlouvají.
Katecheze křestní a předmanželská bude probíhat individuálně.