Vánoční krabice od bot - sběr

12.12.2014 22:00

Letos se opět náš sbor ve spolupráci se střediskem Diakonie ČCE Milíčův dům v Jaroměři připojíme k akci Vánoční krabice od bot a budeme sbírat krabice s dárky pro děti ze sociálně slabých rodin.