Výročí založení našeho sboru r. 1867

08.12.2013 09:00

Druhou adventní neděli si na den přesně připomeneme 146. výročí založení našeho farního sboru r. 1867.

Díky Bohu za léta života víry a usilovné práce na "Vinici Páně" více než-li 7 generací našich předků ve víře.