Výroční sborové shromáždění

01.03.2015 09:00

Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 1. března 2015 v 9.00 v Semonicích na faře.

Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok.