3. adventní 16.12. 2012

3. adventní
Vedení: Radim Žárský
po bohoslužbách následuje schůze staršovstva...