Staršovstvo sboru

Nejvyšším výkonným orgánem farního sboru je staršovstvo volené na období 6 let.
V našem sboru je to tým 7 řádných členů a 2 náhradníky.

Nejvyšším "směrodatným" orgánem farního sboru je ovšem Sborové shromáždění, které je tvořeno členy sboru s právem volebním.

Sborové shromáždění bývá svoláváno pravidelně jednou za rok (v březnu) či mimořádně např. v případě volby faráře.

 

Členové staršovstva: Jaroslav Andrejs - kurátor, Radim Žárský - kazatel, Václav Andrejs - hospodář, Jarmila Borecká, Jarmila Ziková, Jarmila Viková, Václav Bartoš

Náhradníci staršovstva: Dita Staníčková, Petr Hrudka